Zapamiętam

Chciałem uczcić "Pamięć". Staje się ona wartością deficytową.

Praca jest inspirowana tą kartką