Dawka Polinu

Wizytę w Polinie można potraktować w kategoriach zdrowotnych. Bo przecież Polin świetnie wzmacnia pamięć i zapobiega zapominaniu. Zachęcamy zatem do stosowania Polinu!

Praca jest inspirowana tą kartką