Jewish shop

Uliczka żydowska ze sklepikami na krakowskim Kazimierzu, przypominająca o historii miejsca.

Praca jest inspirowana tą kartką