To co się wydarzyło

Praca przedstawia historię Żydów w Polsce w okresie II Wojny Światowej

Praca jest inspirowana tą kartką