Po prostu byli ciekawi 2.

Historia jest za i przed nami.

Praca jest inspirowana tą kartką