Wiedza

Wiedza daje mu wolność, ale unieszczęśliwia

Praca jest inspirowana tą kartką