Twarze

Zdjęcie przypomina o ludziach zamieszkujących niegdyś kamienice na ulicy Próżnej w Warszawie.

Praca jest inspirowana tą kartką