zdjęcie

Konfrontacja z ekspozycją.

Praca jest inspirowana tą kartką