Tik Tak

Konfrontacja z czasem.

Praca jest inspirowana tą kartką