Usytuowanie

Muzeum powstalo w centrum dawnego getta jako symbol zywej pamięci i poszanowania tragicznego losu ludnosci żydowskiej. Można by rzec że jest pomnikiem,strażnikiem i orędownikiem kultury oraz historii niezłomnego narodu żydowskiego.

Praca jest inspirowana tą kartką