nasza wspólna historia

Plakat ilustruje mapę Polski wypełnioną wzorami religijnymi.

Praca jest inspirowana tą kartką