Trylit

Symboliczny pomnik martyrologii...

Praca jest inspirowana tą kartką